5 En in deze plaats wederom: Indien zij in Mijn rust zullen ingaan!