23 En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door den dood verhinderd werden altijd te blijven;