Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Jakobus 1:17-18 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
17 Alle goede gave, en alle volmaakte gifte is van boven, van den Vader der lichten afkomende, bij Welken geen verandering is, of schaduw van omkering. 18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen Zijner schepselen.
Link Options
More Options
[X]