Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Jeremia 19:11 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
11 En gij zult tot hen zeggen: Zo zegt de HEERE der heirscharen: Alzo zal Ik dit volk en deze stad verbreken, gelijk als men een pottenbakkersvat verbreekt, dat niet weder geheeld kan worden; en zij zullen hen in Tofeth begraven, omdat er geen andere plaats zal zijn om te begraven.
Link Options
More Options
[X]