Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Jesaja 19:25 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
25 Want de HEERE der heirscharen zal hen zegenen, zeggende: Gezegend zij Mijn volk, de Egyptenaars, en de Assyriers, het werk Mijner handen, en Israel, Mijn erfdeel!
Link Options
More Options
[X]