Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Leviticus 1:17 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
17 Verder zal hij die met zijn vleugelen klieven, niet afscheiden; en de priester zal die aansteken op het altaar, op het hout, dat op het vuur is; het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een liefelijken reuk den HEERE.
Link Options
More Options
[X]