Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Leviticus 14:21 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
21 Maar indien hij arm is, en zijn hand dat niet bereikt, zo zal hij een lam ten schuldoffer, ter beweging nemen, om voor hem verzoening te doen; daartoe een tiende meelbloem, met olie gemengd, ten spijsoffer, en een log olie;
Link Options
More Options
[X]