11 En Josias gewon Jechonias, en zijn broeders, omtrent de Babylonische overvoering.