12 En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salathiel, en Salathiel gewon Zorobabel;