50 En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal zijn wening en knersing der tanden.