4 Want Johannes zeide tot hem: Het is u niet geoorloofd haar te hebben.