13 Toen verstonden de discipelen dat Hij hun van Johannes de Doper gesproken had.