2 En vele scharen volgden Hem, en Hij genas ze aldaar.