30 Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten.