17 Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: