18 En des morgens vroeg, als Hij wederkeerde naar de stad, hongerde Hem.