22 En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen.