10 Noch zult gij meesters genoemd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus.