4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.