44 En hetzelfde verweten Hem ook de moordenaars, die met Hem gekruisigd waren.