59 En Jozef, het lichaam nemende, wond hetzelve in een zuiver fijn lijnwaad.