17 En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden.