8 Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig.