20 Zij dan, terstond de netten verlatende, zijn Hem nagevolgd.