5 Toen nam Hem de duivel mede naar de heilige stad, en stelde Hem op de tinne des tempels;