37 Maar laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit den boze.