5 Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven.