29 Want Hij leerde hen, als macht hebbende, en niet als de Schriftgeleerden.