7 En hij opgestaan zijnde, ging heen naar zijn huis.