Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Micha 6:5 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
5 Mijn volk! gedenk toch wat Balak, de koning van Moab, beraadslaagde, en wat hem Bileam, de zoon van Beor, antwoordde; en wat geschied is van Sittim af tot Gilgal toe, opdat gij de gerechtigheden des HEEREN kent.
Link Options
More Options
[X]