4 Doch Gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israels.