Best Known Translations
Other Translations

Romeinen 6:23 SVV

23 Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.