Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Romeinen 6:23 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
23 Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.
Link Options
More Options
[X]