Parallel Bible results for Jesaja 54:5

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Jesaja 54:5

SVV 5 Want uw Maker is uw Man, HEERE der heirscharen is Zijn Naam; en de Heilige Israels is uw Verlosser; Hij zal de God des gansen aardbodems genaamd worden. NIV 5 For your Maker is your husband— the LORD Almighty is his name— the Holy One of Israel is your Redeemer; he is called the God of all the earth.