Parallel Bible results for Johannes 1:7

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Johannes 1:7

SVV 7 Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. NIV 7 He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice