Parallel Bible results for Johannes 20:30-31

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Johannes 20:30-31

SVV 30 Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid Zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek; NIV 30 Jesus performed many other signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. SVV 31 Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam. NIV 31 But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in his name.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice