Parallel Bible results for Lukas 6:38

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Lukas 6:38

SVV 38 Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, neergedrukte, en geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot geven; want met dezelfde maat, waarmede gijlieden meet, zal ulieden wedergemeten worden. NIV 38 Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you.”

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice