Parallel Bible results for Psalmen 41:8

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Psalmen 41:8

SVV 8 Al mijn haters mompelen te zamen tegen mij; ze bedenken tegen mij, hetgeen mij kwaad is, zeggende: NIV 8 “A vile disease has afflicted him; he will never get up from the place where he lies.”

Do Not Sell My Info (CA only)