9 e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel.