3 E no dia oitavo se circuncidarĂĄ ao menino a carne do seu prepĂșcio.