Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

2 Koningen 14:26-27 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
26 Want de HEERE zag, dat de ellende van Israel zeer bitter was, en dat er geen opgeslotenen noch verlatenen waren, en dat Israel geen helper had. 27 En de HEERE had niet gesproken, dat Hij den naam van Israel van onder den hemel verdelgen zou; maar Hij verloste hen door de hand van Jerobeam, den zoon van Joas.
Link Options
More Options
[X]