13 Nà chuāng shān , zào fēng , jiāng xīnyì zhǐshì rén , shǐ chén guāng biàn wèi yōuàn , jiǎo tā zaì dì zhī gāo chù de . tāde míng shì Yēhéhuá wàn jūn zhī shén .