21 Nǐmen yĕ yīn xìn zhe tā , xìn nà jiào tā cóng sǐ lǐ fùhuó , yòu gĕi tā róngyào de shén , jiào nǐmen de xìnxīn , hé pànwàng , dōu zaì yú shén .