10 Xīdénggǔ yǒu xǔduō dàn qī kēng . Suǒduōmǎ wáng hé Gémólā wáng taópǎo , yǒu diào zaì kēng lǐ de , qíyú de rén dōu wàng shān shàng taópǎo .