39 Yàgébō de érzi Bālēihānán sǐ le , Hādá jiēxù tā zuò wáng , tāde jīngchéng míng jiào Bāwū . tāde qīzi míng jiào Mǐxītābiè , shì Mǐsàhé de sūnnǚ , Mǎtèliè de nǚér .