30 Zhìyú nà àomì de shì xiǎnmíng gĕi wǒ , bīng fēi yīn wǒde zhìhuì shēng guō yīqiè huó rén , nǎi wéi shǐ wáng zhīdào mèng de jiǎngjiĕ hé xīnli de sīniàn .