16 Suǒyǐ wǒmen cóng jīn yǐhòu , bù píng zhe waìmào ( yuánwén zuò ròutǐ bĕn jié tóng ) rèn rén le . suīrán píng zhe waìmào rèn guō Jīdū , rújīn bú zaì zhèyàng rèn tā le .