13 Tǎngruò zhè rén yǔ nà rén yǒu xiánxì , zǒng yào bǐcǐ bāoróng , bǐcǐ raóshù . zhǔ zĕnyàng raóshù le nǐmen , nǐmen yĕ yào zĕnyàng raóshù rén .