2 Dàwèi duì Yǐsèliè quánhuì zhòng shuō , nǐmen ruò yǐwéi mĕi , jiàn zhè shì shì chūyú Yēhéhuá wǒmen de shén , wǒmen jiù chāiqiǎn rén zǒu biàn Yǐsèliè dì , jiàn wǒmen wèi lái de dìxiōng , yòu jiàn zhù zaì yǒu jiāo yĕ zhī chéng de jìsī Lìwèi rén , shǐ tāmen dōu dào zhèlǐ lái jùjí .