21 Shìshang yǒu hé mín néng bǐ nǐde mín Yǐsèliè ne . nǐ shén cóng Āijí jiùshú tāmen zuò zìjǐ de zǐmín , yòu zaì nǐ shú chūlai de mín miànqián xíng dà ér kĕ wèi de shì , qū zhú liè bāng rén , xiǎn chū nǐde dà míng .