16 Yàlán rén jiàn zìjǐ beì Yǐsèliè rén dá baì , jiù dǎfa shǐzhĕ jiāng dà hé nàbiān de Yàlán rén tiaó lái , Hādà lì xiè de jiāng jūn shuò fǎ shuaìlǐng tāmen .